Paxos Kitty, Greece.

Paxos Kitty, Watercolour, 12 x 5 cm

Paxos Kitty, Watercolour, 12 x 5 cm

%d bloggers like this: